प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत शैक्षणिक वर्ष सन २०२४-२५ अंतर्गत करावयाच्या कार्यवाही बाबत
International Day of Yoga on June 21 दि. २१ जून २०२४ हा दिवस दहावा आंतराष्ट्रीय योग दिन मार्गदर्शक सूचना
प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत नवीन पाककृती
शालेय पोषण आहार पाककृती | प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत नवीन पाककृती निश्चित
प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजना प्रत्येक शाळेत होणार परसबाग
शाळापूर्व तयारी अभियान २०२४-२५ Shala purva Tayari Abhiyan २०२४