Sakhi Savitri Samiti सखी सावित्री समिती
Swiftchat smart Attendance कशी भरावी ?
Payabhut Chachani 2024-25 नियतकालिक मूल्यांकन चाचणी (PAT) पायाभूत चाचणी २०२४-२५
प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत शैक्षणिक वर्ष सन २०२४-२५ अंतर्गत करावयाच्या कार्यवाही बाबत