Setu abhyas uttar Chachani pdf मराठी माध्यम सेतू अभ्यासक्रम उत्तर चाचणी pdf

Setu abhyas uttar Chachani pdf Bridge course question Paper Pdf सेतू अभ्यासक्रम उत्तर चाचणी pdf

मराठी - माध्यम

आपण सतत Setu abhyas uttar Chachani pdf Bridge course question Paper Pdf सेतू अभ्यासक्रम उत्तर चाचणी pdf सेतू अभ्यासक्रम उत्तर चाचणी pdf  सेतू अभ्यासक्रम उत्तर चाचणी पेपर शोधत असता. कारण आपणास सेतू अभ्यासक्रम राबवत असताना तीस दिवसानंतर सेतू चाचणी क्रमांक २ setu abhyas kram chachani kramank २ सेतू चाचणी क्रमांक २ setu abhyas kram chachani kramank २ व सेतू अभ्यासक्रम उत्तर चाचणी  setu abhyas kram uttar chachani  घ्यावयाची आहे.


Setu-abhyas-uttar-Chachani-pdf-marathi-meadhim

Setu abhyas 2022 सेतू अभ्यासक्रम pdf download राज्यस्तरावरून शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३  BridgeCourse 2022-23 मध्ये ही सर्वच विद्याथ्यांसाठी पुनर्रचित सेतू अभ्यासाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे मागील दोन वर्षामध्ये नियमित शाळा सुरु होऊ शकल्या नाहीत. या आव्हानात्मक परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्याचा अध्ययन -हास झालेला आहे हे विविध सर्वेक्षणानुसार निदर्शनास येत आहे. तसेचराष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षण २०२१ नुसार भाषागणितविज्ञान आणि सामाजिक शास्त्र या विषयातील राज्यातील विद्यार्थ्यांची संपादणूक कमी दिसून येत आहे. या सर्वांचा परिणाम शालेय गुणवत्तेवर होत असून विद्यार्थ्यांमध्ये इयत्तानिहाय आणि विषयनिहाय क्षमता संपादित होण्यामध्ये अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. या कारणामुळे पुन्हा पुनर्रचित सेतू अभ्यास २०२२-२३ राबवण्यात आला आहे. सेतू अभ्यासक्रम पुर्व चाचणी व उत्तर चाचणी घेण्यात येणार आहे.

कसे होते पुनर्रचित सेतू अभ्यासाचे स्वरूप :

१. इयत्ता दुसरी ते दहावीच्या मराठीइंग्रजीसामान्य विज्ञानगणित आणि सामाजिक शास्त्र या विषयांसाठी पुनर्रचित सेतू अभ्यास Setu abhyas  तयार करण्यात आलेला होता.

२. सदर अभ्यास इयत्तानिहाय व विषयनिहाय तयार करण्यात आला असून मागील इयत्तांच्या महत्वाच्या क्षमतांवर आधारित होता.

३. पुनर्रचित सेतू अभ्यास हा ३० दिवसांचा (शालेय कामकाजाचे दिवस) होता  यामध्ये दिवसनिहाय कृतीपत्रिका (worksheets) देण्यात आलेल्या होत्या. तसेच सदर अन्यास मराठीउर्दू आणि इंग्रजी माध्यमासाठी तयार करण्यात आलेला होता.

४. सदर पुनर्रचित सेतू अभ्यासाच्या Setu abhyas अंमलबजावणीविषयक शिक्षक व विद्याथ्र्यांसाठी सविस्तर सूचना सेतू अभ्यासाच्या सुरुवातीला देण्यात आलेल्या होत्या.

५. सदर पुनर्रचित सेतू अभ्यासातील कृतीपत्रिका या विद्यार्थीकेंद्रित व कृतीकेंद्रित तसेच अध्ययन निष्पत्ती आधारित होत्या. विद्यार्थी शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली स्वयं अध्ययन करू शकतील असे त्याचे स्वरूप होते. तसेच अधिक संबोध स्पष्टतेकरिता ई-साहित्याच्या लिंक्स देण्यात आलेल्या आहेत.

६. सदर सेतू अभ्यासातील विषयनिहाय कृतीपत्रिका प्रत्येक विद्यार्थी दिवसनिहाय सोडवतील याप्रकारे नियोजन देण्यात आलेले होते. 

Setu abhyas uttar Chachani pdf  सेतू अभ्यासक्रम उत्तर चाचणी-

 

इयत्ता २ री

माध्यम –मराठी

 

विषय

डाऊनलोड

मराठी

Download

गणित

Download

इंग्रजी

Download

संपूर्ण सेतू अभ्यास

Download

 

 

 

 

इयत्ता ३ री

माध्यम –मराठी

 

विषय

डाऊनलोड

मराठी

Download

गणित

Download

इंग्रजी

Download

प. अभ्यास १

Download

प. अभ्यास २

Download

संपूर्ण सेतू अभ्यास

Download

 

 

इयत्ता ४ थी

माध्यम –मराठी

 

विषय

डाऊनलोड

मराठी

Download

गणित

Download

इंग्रजी

Download

प. अभ्यास १

Download

प. अभ्यास २

Download

संपूर्ण सेतू अभ्यास

Download

 

इयत्ता ५ वी

माध्यम –मराठी

 

विषय

डाऊनलोड

मराठी

Download

गणित

Download

इंग्रजी

Download

विज्ञान

Download

प.अभ्यास १

Download

प.अभ्यास २

Download

 

संपूर्ण सेतू अभ्यास

Download

 

इयत्ता ६ वी

माध्यम –मराठी

 

विषय

डाऊनलोड

मराठी

Download

गणित

Download

इंग्रजी

Download

विज्ञान

Download

इतिहास

Download

भूगोल

Download

संपूर्ण सेतू अभ्यास

Download

 

इयत्ता ७ वी

माध्यम –मराठी

 

विषय

डाऊनलोड

मराठी

Download

गणित

Download

इंग्रजी

Download

विज्ञान

Download

इतिहास

Download

भूगोल

Download

संपूर्ण सेतू अभ्यास

Download

 

इयत्ता ८ वी

माध्यम –मराठी

 

विषय

डाऊनलोड

मराठी

Download

गणित

Download

इंग्रजी

Download

विज्ञान

Download

इतिहास

Download

भूगोल

Download

संपूर्ण सेतू अभ्यास

Download

 

 

इयत्ता ९ वी

माध्यम –मराठी

 

विषय

डाऊनलोड

मराठी

Download

गणित

Download

इंग्रजी

Download

विज्ञान

Download

इतिहास

Download

भूगोल

Download

संपूर्ण सेतू अभ्यास

Download

 

इयत्ता १० वी

माध्यम –मराठी

 

विषय

डाऊनलोड

मराठी

Download

गणित

Download

इंग्रजी

Download

विज्ञान १

Download

विज्ञान २

Download

भूगोल

Download

इतिहास

Download

संपूर्ण सेतू अभ्यास

Download

 

 

 

 

 

 सेतू अभ्यासक्रम उत्तर चाचणी

मराठी इंग्रजी /सेमी 

Setu-abhyas-uttarc-hachani-pdf

 Post a Comment

0 Comments