About Us

 About


नमस्कार मित्रानो मी नितिन समुद्रे आपण माझ्या website वरती विविध शैक्षणिक माहिती पाहू शकणार आहात. आपल्या दैनंदिन अध्ययन - अध्यापनात उपयुक्त ठरणारी माहिती आपणास या ठिकाणी मिळणार आहे. दैनंदिन शालेय कामकाज करताना लागणारी आवश्यक माहिती वेगवेगळे रजिस्टर, वेगवेगळ्या नोंदी, शैक्षणिक अहवाल, शैक्षणिक शासन निर्णय, शैक्षणिक घडामोडी, मार्गदर्शक व्हिडिओ व इतर माहिती आपणास www.Teacher4u.in वर उपल्बध करून दिली जाणार आहे. आशा करतो ही माहिती आपणास नक्कीच उपयुक्त ठरणार आहे. 

Hello friends, I am Nitin Samudre. You will be able to see various educational information on my website. Here you will find information that is useful in your daily study-teaching. Necessary information required for daily school work, different registers, different entries, academic reports, academic governance decisions, educational developments, guide videos and other information will be made available to you on www.Teacher4u.in. We hope you find this information useful.

 आपणास Student Portal, Staff Portal, Udise Plus, Shala Shidhi, School Portal, Online Report याविषयीचे मार्गदर्शन मिळणार आहे. आपण माझ्याशी ni3samudre@gmail.comया मेल वर मेल करून संपर्क करू शकता. आशा करतो आपणास मी देत असलेली माहिती उपयुक्त ठरेल. शिवाय आपणास मदत करायला मला नक्कीच आवडेल.

You will get guidance on Student Portal, Staff Portal, Udise Plus, Shala Shidhi, School Portal, Online Report. You can contact me by mail at ni3samudre@gmail.com. We hope you find the information I provide useful. Plus I would definitely love to help you.

 Thanks.